Nastopajoči:
– Bobnarska skupina laške pihalne godbe,
– Niki Waltersdorfer
– Claus Hessler
– BAM liveshow