Virtualni ogled Poslovna stavba Stari trg 11 Kreativni center Čuk Velenje 360°

Virtualni ogled Poslovna stavba Stari trg 11 Kreativni center Čuk Velenje 360°

Virtualni ogled Kreativnega centra Čuk Stari trg 11 Velenje

Kreativni center Čuk na naslovu Stari trg 11, Velenje je že več let popolnoma dotrajan in v slabem gradbenem stanju. Zato se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Vsebinski namen obravnavane investicije je pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost v okviru programa zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa start up podjetja, ki jih na obravnavanem območju še ni in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine Saša inkubatorja v PC Standard. Objekt, predmet obravnave je v lasti Mestne občine Velenje, umeščen v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že iz zgodovinskega obdobja namenjeno dejavnosti drobnih obrti. Po obnovi bo novozgrajeni objekt namenjen za spodbujanje starih obrti in kreativnih industrij.

Virtualni ogled 360° Kreativni center Čuk